Marszałek Schetyna zwalnia posłów

Marszałek sejmu Grzegorz Schetyna zapowiedział, że wygasi mandaty nowo wybranym posłom, jeśli nie zrzekną się jednocześnie pełnionej funkcji prokuratora w stanie spoczynku. Dotyczy to Bogdana Święczkowskiego (PiS) oraz Dariusza Barskiego (PiS).

Polskie prawo nie przewiduje czasowego zawieszenia funkcji prokuratora w stanie spoczynku. Zrzeczenie się oznacza całkowitą utratę przywilejów prokuratorskich (immunitet, świadczenia emerytalne). Nie dzieje się tak w przypadku czynnych prokuratorów.

Podobne