Martin Callanan: Federalna Europa tylnymi drzwiami

Jak zauważyła Margaret Thatcher w 1990 r., we wspólnej walucie chodzi o (…) federalną Europę wprowadzoną tylnymi drzwiami.

Wielką tego ironią jest to, że to samo narzędzie, które w zamiarze miało zjednoczyć narody Europy, teraz faktycznie jeszcze bardziej je od siebie oddziela (…) W tej chwili mamy do czynienia z impasem: Niemcy chcą przejąć politykę gospodarczą na szczeblu UE; kraje śródziemnomorskie chcą, by Niemcy gwarantowały ich długi. Niechybnie ktoś musi zrobić pierwszy ruch, ale nie zapominajmy, że istnieje alternatywa. Jest nią zmniejszenie strefy euro.

Podobne