Prof. Stanisław Bieleń z Katedry Studiów Wschodnich na UW.