Podobne

2 Thoughts to “Mija rok od aneksji Krymu

  1. Mieczysław S.Kazimierzak

    KRYM to efekt cywilizacyjnie ukształtowanej bandyckiej rewolucyjności,żydowskiej przewrotności :

Dodaj komentarz