Mordy UPA na Kresach Wschodnich

UPA-Ukraińska Armia Powstańcza wymordowała 150 tys. Polaków na Kresach Wschodnich, mordercy UPA byli także pomocnikami hitlerowskich Niemiec
dziś mordercom z UPA stawiane są pomniki, a prezydent Juszczenko nie chce przyznać że UPA wymordowało setki tysięcy ludzi

29 października 2007 – projekt uchwały w sprawie uznania za ludobójstwo rzezi dokonanych na Polakach przez Ukraińców na Wołyniu w latach 1942 – 1944 został zredagowany przez czterech polskich eurodeputowanych wybranych z listy Ligi Polskich Rodzin i przedstawiony wszystkim delegacjom do Parlamentu Europejskiego. Projektu uchwały nie poddano jednak pod głosowanie.

Podobne