Mowa nienawiści

Postępowa opinia całego świata z radością przyjęła zapowiedź zgłoszenia w Sejmie projektu zmian w kodeksie karnym dotyczących tzw. mowy nienawiści. Oto nadeszła chwila rozliczenia za wszystkie słowo-zbrodnie!

Oto Partia chce wydłużyć listę wartości chronionych, zapisując w art. 256 KK, że „kto nawołuje do nienawiści wobec grupy osób lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, społecznej, naturalnych cech osobistych lub przekonań, albo z tego powodu grupę osób lub osobę znieważa, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Dzięki tej świeckiej litanii kaczystowska mowa nienawiści zniknie z przestrzeni publicznej, nikt już nie obrazi Stefana Niesiołowskiego, ani tym bardziej Premiera Rządu Ludowego. By żyło się lepiej! By żyło się lepiej wszystkim!

Podobne