Mowa nienawiści staje się ważnym czynnikiem rewolucji komunistycznej

Świat zalewa nowa komunistyczna rewolucja. Ubrana w inne barwy i symbolikę, ale z dobrze znanym celem. Zniszczyć wszystko, co „stare”, konserwatywne, tradycyjne celem zbudowania nowego i „lepszego”.


Stanisław Michalkiewicz wyjaśnia, na czym polega nowa rewolucja komunistyczna oraz wskazuje, kto jest za nią odpowiedzialny? Porusza także kwestię tzw. „mowy nienawiści” oraz wyjaśnia, co stoi za walką lewicy o „żeńskie końcówki”.