Czy Msza Święta Trydencka jest jedyną drogą do Zbawienia? Czy księża, którzy jej nie odprawiają zasługują na zaufanie?


Dr Stanisław Krajski