Na Białorusi jest sytuacja podobna do naszej z czasu stanu wojennego

1

Stanisław Michalkiewicz o przyczynach burzliwych protestów związanych z prawdopodobnie sfałszowanymi tegorocznymi wyborami prezydenckimi, w których „wygrał” dotychczasowy, wielodziesięcioletni „baćka”, władyka Białej Rusi