Należy zlikwidować socjal

Jak obudzić w narodzie polskim pragnienie wolności?


Stanisław Michalkiewicz opowiada o swoich studiach prawniczych w PRL-u, dlaczego nie wstąpił do żadnej partii w tamtych czasach (tutaj wspomina Janusza Korwin-Mikkego i Jarosława Kaczyńskiego). Rozważa, co stałoby się, gdyby Niemcy wygrały II wojnę światową, mówi o Leszku Żebrowskim, konstytucji kwietniowej, ustrojach politycznych i decyzjach polskich polityków przed i w 1939 roku. Mówi również, co zrobić, żeby w narodzie polskim obudzić pragnienie wolności.