Winnicki i Braun razem o przyszłości ruchów narodowych w Polsce!

https://www.youtube.com/watch?v=wjBMJf_LPds

Kongres Ruchu Narodowego

https://www.youtube.com/watch?v=FkEZ34ShqmM

https://www.youtube.com/watch?v=dkCgWaVpfOg

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Jeden komentarz

  1. Michael Jones : WPŁYW ŻYDOWSKIEGO REWOLUCJONIZMU NA HISTORIĘ ŚWIATA.Doświadczamy procesu od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm,do ŻYDOBANDERYZMU,który zintensyfikował militaryzację handlu wojną i pokojem w ramach trwającej WOJNY O PIENIĄDZ.Feliks Koneczny,autor oryginalnego podziału na CYWILIZACJE pozostawił po sobie : POLSKIE LOGOS A ETHOS.Dorobek tego polskiego historyka, można określić katolickiego filozofa,jest mało znany u młodych adeptów sztuki kapłańskiej.Tragiczna śmierć mojego rata Janusza pokazała jak aktualnie we wrocławskich warunkach,dzięki sztuce matactwa,za KORUPCJĄ KOŚCIELNO-DUCHOWĄ poszła ŚWIECKA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *