26 lutego 2024

Następstwa zarazy mogą być nawet geologiczne, ale sąd w Poznaniu działa nadal!

5

Stanisław Michalkiewicz nie tylko o zbliżającym się terminie oceny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego.


A także o zamarciu życia politycznego w „naszym nieszczęśliwym kraju”, w zastępstwie czego przepychają się ze sobą na polskim terenie „ambasadory” USA i Chin, a panna Greta nadal kontynuuje „strajk klimatyczny”