Bogusław Owoc m.in. na temat problemów polskiego wymiaru sprawiedliwości.