Nie przypuszczałem, że etap surowości będzie aż tak surowy!

Bezpieka nie próżnuje.

Stanisław Michalkiewicz wypowiada się na temat zawirowań związanych z sądownictwem w Polsce i najnowszych posunięć Małgorzaty Gersdorf. Pod koniec kwietnia odbędą się wybory nowego pierwszego prezesa Sądy Najwyższego, które poprzedza przedstawienie przez zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego kandydatów prezydentowi RP, spośród których prezydent wybierze prezesa. Komentuje także decyzję Donalda Trumpa, którzy wstrzymał finansowanie WHO (światowej organizacji zdrowia). Wypowiada się także na temat Marka Jakubiaka i doniesień Gazety Wyborczej, jakoby podpisy na liście poparcia jego kandydatury zostały zebrane w dziwny sposób.