Andrzej Sadowski: Należy ograniczyć opodatkowanie!