Stanisław Michalkiewicz m.in. o aktorce z Klątwy, dniu Żołnierzy Wyklętych, UBeckich emeryturach, zdradzie Jałtańskiej, prawdziwych bandytach