II Wojna Światowa trwa – wykład prof. Tadeusza Marczaka