Ukraińscy biskupi formalnie upomnieli swych braci w biskupstwie z Niemiec. W tym braterskim upomnieniu ważną rolę odegrali Polacy!


Jakie skandaliczne nauki głoszą niemieccy biskupi? Krystian Kratiuk