Niesiołowski jak Goebbels?

Podczas ostatniej debaty sejmu nt. wniosku o referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego zauważyliśmy pewne podobieństwo w retoryce Stefana Niesiołowskiego, którą gdzieś już słyszeliśmy…

…a tak, zupełnie jak dr Goebbels, Stefan Niesiołowski stwierdził, że wyborcy dali rządowi mandat upoważniający do wyniszczenia narodu polskiego…

Podobne