Nigel Farage: UE jak mafia… niech będzie gangsterzy

W 1973 roku nie wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, wstąpiliśmy do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. I gdyby Brytyjczycy wiedzieli, że z zamierzenia miano to upolitycznić i odebrać nam możliwość samostanowienia, nigdy byśmy tego nie zrobili.

Podobne