Stanisław Michalkiewicz o coraz silniejszych staraniach obecnych rządzących neosanatorów realizacji programu przedwojennej sanacji