Dobromir Sośnierz w PE przed głosowaniem

Dobromir Sośnierz vs Ryszard Czarnecki już po przyjęciu ACTA2