O Jerzym Robercie Nowaku, Waldemarze Łysiaku i Krzysztofie Karoniu

2

Stanisław Michalkiewicz wypowiada się między innymi na temat Jerzego Roberta Nowaka. Uważa, że profesor Nowak wykonuje benedyktyńską pracę, którą w innych krajach, wykonują całe sztaby ludzi dysponujące wysokimi budżetami.


Odpowiada ponadto m.in. na pytanie dotyczące Waldemara Łysiaka i Krzysztofa Karonia.