O Józefie Oleksym i Wojciechu Jaruzelskim, sługusie Związku Radzieckiego

3

Stanisław Michalkiewicz wypowiada się na temat Józefa Oleksego, traktatu wersalskiego, Ayn Rand, którą uważa za doktrynerkę, wywiadu, który przeprowadziła z nim Monika Jaruzelska, Wojciechu Jaruzelskim i aferze FOZZ.