Stanisław Michalkiewicz.


O nowej Trójcy Świętej:
– Bogu Ojcu: Państwie, które stworzyło człowieka i bez którego, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, nie byłoby wolności,
– Synie Bożym Lechu Kaczyńskim, który zginął w Smoleńsku za zbawienie Polski,
– oraz Jarosławie Kaczyńskim, który jest tym Duchem Świętym Pocieszycielem, zostawionym nam przez swego brata, który ma dokończyć jego dzieło.

A także o tym, czy rosyjska nagonka na Polskę, może być próbą odwrócenia uwagi od żydowskich uroszczen majątkowych wobec Polski, o tym ilu silnych wrogów ma Polska, o słowach pana Morawieckiego, że posłowie Konfederacji, to ruskie onuce, o tym czy Śląsk ma prawo do autonomii i szansę na jej uzyskanie i jak by wyglądała Polska, politycznie oraz gospodarczo bez Śląska Górnego w szczególności oraz odwrotnie – jak wyglądałby Śląsk bez Polski, o panu Edwardzie Snowdenie, o pojęciu „polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza” i teoretycznej drodze Polski do stania się państwem „poważnym”, o Archiwum Ringebluma i innych opisach życia w getcie warszawskim, o tym czy katolik powinien zło zwalczać jedynie dobrem, o ciekawostkach w swoich relacjach ze Stefanem Kisielewskim, o prawdziwości stwierdzenia „cel uświęca środki”, o działalności profesora Normana Finkelsteina, o sensowności postulatu swobodnego dostępu do broni, o tym, czy lekcje religii powinny odbywać się w szkole, czy – jak było dawniej – w salkach przy parafii, o tworzeniu pieniądza jako wypracowanej zapłaty, o syzyfowej pracy do końca świata, czyli kulturowym budowaniu osoby ludzkiej