Rozmowy Niedokończone – mec. Piotr Łukasz Andrzejewski – sędzia Trybunału Stanu

Konieczność rewizji konstytucji wyjaśnia Stanisław Janecki