Stanisław Michalkiewicz wypowiada się na temat Sławomira Mentzena, jego projektach ustaw i Konfederacji.

Zdaniem Pana Stanisława, mimo że Konfederacja prawdopodobnie nie będzie miała szans wniesienia projektów ustaw do laski marszałkowskiej, to dobrze, że Sławomir Mentzen te projekty przygotowuje. Może się bowiem pojawić moment, w którym Konfederacja uzyska szansę wpływania na politykę państwa. Taka sytuacja może mieć miejsce po przyszłorocznych wyborach prezydenckich.