Jerzy Chróścikowski, Zbigniew Obrocki – Polski Punkt Widzenia