Obajtek vs. Banaś. Nieznane afery w PKN Orlen

Leszek Szymowski zdradza kulisy próby niedopuszczenia do przeprowadzenia kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w PKN Orlen