3 marca 2024

Obama – odmowa demokracji

1

Były prezydent USA wyraził się o nas (i o Węgrach) podle i zostało to w Polsce zauważone.


Ale my pojawiliśmy się w jego światłym wywodzie tylko jako przykład. Tak naprawdę to, co opowiadał w CNN Obama negliżuje sposób myślenia lewicowo-liberalnych elit w USA i na całym Zachodzie. A opowiadał głupoty przejmujące i straszne.