Obserwujemy natrętne próby stworzenia syntezy międzycywilizacyjnej

Na jakich filarach opierają się cywilizacje? Dlaczego etyka katolicka jest ważna z punktu funkcjonowania cywilizacji? O tym i wielu innych tematach opowiada Stanisław Michalkiewicz.