Obstrukcja obstrukcją się odciska, czyli jak NaczPań potyka się o własne nogi!

Stanisław Michalkiewicz nie tylko o upływającym terminie podjęcia uchwały przez Senat w sprawie wyborów „na prezydenta Dudę”.


A także o prezydenckich porządkach w Sądzie Najwyższym i o homofobicznej lustracji profesora Zaradkiewicza wykonanej przez „gazetę robioną przez półinteligentów dla ćwierćinteligentów”, co stworzyło potężny dysonans poznawczy dla sodomitów i gomorytów