Ks. prof. Ryszard Sztychmiler jak lekarz do pacjenta