Oświadczenie prezesa NIK: będę kontynuował powierzoną mi przez Parlament misję

Wobec pojawiających się w mediach różnych doniesień związanych z moją działalnością, ale przede wszystkim powodowany troską o przyszłość Najwyższej Izby Kontroli pragnę oświadczyć, że byłem gotów złożyć urząd prezesa NIK. Z przykrością stwierdziłem jednak, że moja osoba stała się przedmiotem brutalnej gry politycznej

Marian Banaś
Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Podobne

Ostatnio poruszane tematy