2 marca 2024

Palikot wzywa do likwidacji Państwa Polskiego

4

Czy partia, której jednym z głównych celów jest likwidacja polskiej państwowości, powinna móc działać legalnie i reprezentować Państwo Polskie?

http://www.youtube.com/watch?v=z61-Hs_tnB0