Pan Prezydent musi teraz poruszać się ostrożniej po kraju!

3

NAGRANIE SPRZED WYPADKU PREMIER SZYDŁO! – Stanisław Michalkiewicz o możliwościach „rozwiązań siłowych” w „naszym nieszczęśliwym kraju”, fragment dyskusji z publicznością po wykładzie „Polska po przesileniu politycznym”, Warszawa 07.02.2017 r.