23 lutego 2024

Pan prezydent nie jest zaprzańcem i nie jest naiwniakiem

1

Stanisław Michalkiewicz o tym, czy działania, umizgi i ustępstwa prezydenta Andrzeja „Ważcie słowa” Dudy w kontekście Wołynia wynikają ze zwykłego zaprzaństwa czy naiwnej wiary, że ci okażą wdzięczność i wspólnie zrealizujemy postjagiellońską wizję państwa obojga narodów