Michael Schudrich – Naczelny rabin Polski – mówi jak jest