Penalizacją „kłamstwa oświęcimskiego” Żydzi chcieli umocnić monopol na historię!

Stanisław Michalkiewicz o powodach wzniesienia klangoru przez środowiska żydowskie w sprawie penalizacji prób zniesławiania narodu polskiego

Podobne