Najbardziej narzucające się pytanie, które w ogóle nie pada w debacie publicznej: jak to było możliwe?


Daliśmy się tak nastraszyć, że w histerii zaoraliśmy gospodarkę, wpędziliśmy się w „europejski dług”, oddając za nic suwerenność eurokratom, rozwaliliśmy służbę zdrowia doprowadzając do ponad 100 tysięcy przedwczesnych zgonów…