29 lutego 2024

Piosenka o polskich katastrofach

2

Każda dzisiejsza katastrofa jest zapłatą za skumulowane błędy z przeszłości. Za lenistwo, głupotę i brak wyobraźni – głównie ludzi, którzy mieli jakąś władzę i odpowiedzialność. Władzą się przejęli, odpowiedzialnością nie. Myśleli więcej o tym co tu i teraz, a nie o skutkach swojego braku działania na przyszłość.

Każde małe dzisiejsze niedbalstwo jutro wypowie nam wojnę.
Każdy, kto nie myśli o konsekwencjach zaniedbań, jest małym codziennym zbrodniarzem.