3 marca 2024

Playboje polityczne wędzą półgęski ideowe w dymach obłudy i kominów krematoriów

2

Stanisław Michalkiewicz nie tylko o ledwo minionym pikniku z okazji rocznicy wyzwolenia „chwilowo nieczynnego” niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, także o grożącej nam ponoć „wojnie kontynentalnej”, ogłaszanej przez Rosjan „aneksji NRD przez RFN”, co może wskazywać na propozycję aneksji Śląska w przyszłości, gdyby mocarstwa uznały, że Polacy nie umieją zarządzać tym regionem