Po co tożsamość? Od tożsamości indywidualnej po tożsamość cywilizacyjną

Wykład prof. dr hab. Piotra Jaroszyńskiego nosi tytuł: „Po co tożsamość? Od tożsamości indywidualnej po tożsamość cywilizacyjną”. Został wygłoszony 17 maja 2016 r. podczas XV Międzynarodowego Sympozjum z cyklu «Przyszłość cywilizacji Zachodu» pt. Tożsamość Zachodu w obliczu globalnych migracji.

Podobne