4 marca 2024

Pod żadnym pozorem w Polsce nie może dojść do władzy prawica, zwłaszcza narodowa!

1

Stanisław Michalkiewicz przypomina ustalenia, które zapadły w umowie magdalenkowej u zarania tzw. transformacji ustrojowej, kolokwialnie nazywanej „upadkiem komunizmu w Polsce”