Nie ulega wątpliwości, że relacje polsko-żydowskie do prostych nie należą. Trudno się dziwić wzajemnym emocjom, gdy w grę wchodzi polityka, interes narodów i kierunek, w którym zmierza państwo.