Polityka historyczna państwa

2

Konferencja naukowa w WSKSiM, 30.03.2017

Min. Jan Dziedziczak – otwarcie konferencji

Tomasz Nakielski – otwarcie konferencji

o. Zdzisław Klafka CSsR – otwarcie konferencji

Prof. Wojciech Polak – Jaka strategia polityki historycznej państwa?

Zbigniew Rasielewski – Rola samorządów w kreowaniu polityki historycznej i kształtowaniu tożsamości lokalnej

Dr Jarosław Szarek – Depozyt pamięci źródłem siły narodowej wspólnoty

Dr Jan Wiśniewski – Zaangażowanie WSKSiM i Fundacji Lux Veritatis w kształtowaniu świadomości hist.