Podobne

3 Thoughts to “Polityka, jako służba dobru wspólnemu

  1. Mieczysław S.Kazimierzak

    Pozostawił po sobie Feliks Koneczny POLSKIE LOGOS A ETHOS,do której to książki trzeba dopisać językiem matematyki rozdział o wartościach NARODOWYCH.
    W wyniku przepływu środków finansowych coraz bardziej okazuje się,że KAPITAŁ ma swoją NARODOWOŚĆ.Tym bardziej to jest istotne,że trwa WOJNA O PIENIĄDZ,w wyniku której militaryzuje się handel wojną i pokojem.Opis procesu handlowania wojną i pokojem opisał Feliks Koneczny w CYWILIZACJA ŻYDOWSKA.
    Trwa WOJNA O PIENIĄDZ,a Polska bez strategii,którą zastępuje wojna na slogany.Polska polityka historyczna jest uzależniona od ŻYDOWSKIEJ EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANEJ STRATEGII GRUPOWEJ.Opisał ją Kevin MacDonald w KULTURA KRYTYKI,a narzędziem okazuje się być KULT HOLOCAUSTU.

Dodaj komentarz