Polska będzie wielka, jeśli Polacy będą wielcy

Wykład wygłoszony przez dr Jana Przybyła podczas spotkania w Skierniewicach

„Cymes bajgełe” czyli wiersz o KOD i nieudanym majdanie (Marian Miszalski)
https://www.youtube.com/watch?v=fL2W9beDo2g

Podobne