„Polska dołącza do zielonego komunizmu”. Co stracimy?

Dla Polski wdrażanie postanowień szczytu klimatycznego może być szczególnie dotkliwe, jako że polska energetyka jest wciąż oparta na węglu. Mateusz Morawiecki werbalnie zapowiadał walkę z „dyktatem” Unii Europejskiej i innych sił, jednak na szczycie po wygłoszeniu buńczucznego wystąpienia… podpisał przystąpienie Polski do paktu na rzecz ograniczenia emisji CO2.


Czy pogrobowcy rewolucji październikowej w jej 104. rocznicę mogą czuć się zwycięzcami? Stanisław Michalkiewicz