Polska gospodarka upada razem z rządem

Rośnie ilość ogłoszonych w 2012 roku i I kwartale roku 2013 upadłości firm a rząd twierdzi, że sytuacja się poprawia. Ma jednak sposoby na zaradzenie tej sytuacji: powołuje organy, które mają ostrzegać przedsiębiorców o złej kondycji finansowej ich firm. Trochę straszno, trochę śmieszno.

Podobne